Een artikel in de Telegraaf vandaag bevestigd wat Zoetermeer Vooruit al jaren roept: het loont niet om afval gescheiden in te zamelen. Andere gemeenten in Nederland zien dat inmiddels ook maar #Zoetermeer blijft achter de feiten aanlopen en hardnekkig aan de utopie van gescheiden afval vasthouden.

We hebben er eerder op gewezen: Het college is voornemens om de raad voor te stellen de afvalstoffenverordening aan te passen.

Afval scheiden is duurder dan afval niet-gescheiden inleveren. Bij de afvalverwerkers is het technisch allang mogelijk om al het afval daar te scheiden. Afvalscheiding is een mooi gebaar maar het heeft nogal wat nadelige consequenties. In de eerste plaats moet er na het gescheiden ophalen altijd nog opnieuw een scheiding plaatsvinden omdat er alsnog ‘verkeerd’ afval tussen zit. Dat moet de gemeente alsnog betalen. Afval scheiden betekent ook meer bakken in de tuin of meer afvalbakken in je keuken. En het betekent meer afvalcontainers in de wijken die op hun beurt ook weer apart leeggehaald moeten worden. Al met al klinkt het mooi en nobel maar is het voor de gemeente duurder. En wat misschien nog wel erger is….. de inwoners mogen die extra kosten gaan betalen.

Het concept van de Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021 ligt vanaf donderdag 16 juli tot en met 11 september 2020 ter inzage bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis Forum. Maar het is ook online te vinden. Daarover verderop meer.

De maatregelen die in het nieuwe Afval- en grondstoffenbeleidsplan Zoetermeer 2021 genoemd worden zijn: • Stoppen met de gratis inzameling van grofvuil aan huis • Stoppen met de gratis inzameling van grofvuil van kringlooporganisaties • Invoeren van een container voor plastic, blik en drinkpakken (PBD) • Meer ondergrondse PBD-containers • Verlaging inzamelfrequentie restafval-containers naar één keer per vier weken • Het invoeren van gedifferentieerde tarieven op restafval per 1-1-2023

Het complete plan is te vinden via: https://bit.ly/32V5swq
Daar is ook (op bladzijde 16) een overzicht te vinden van de kosten voor de gemeente (€ 3,7 miljoen) en de besparingen (€ 1,1 miljoen). Wij snappen het voordeel nu helemaal niet meer en hebben hier vragen over gesteld aan het college.
Er staat ook al een “winstwaarschuwing” in het plan (blz. 18 en 19): Het nieuwe afvalbeleid voert Zoetermeer in om de afvalscheiding te verbeteren. Dit levert milieu- en financieel voordeel op. Als de afvalscheiding tegenvalt, vallen die voordelen weg. Dit zal vertaald moeten worden naar andere tarieven voor de afvalstoffenheffing. U mag raden: wordt het voor de inwoners dan goedkoper of duurder?

Gedurende de inzage termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden hun mening over de afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021 kenbaar maken. Reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, t.a.v. de afdeling projectmanagement. Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Reacties kunt u ook versturen per e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl

#Omdathetanderskan #gemeenteZoetermeer