• Menselijke maat. Er moet meer met menselijke maat gekeken worden naar mensen met schulden of armoede. Het is belangrijk dat er begrip is voor het feit dat zulke omstandigheden iets doen met je hersenen waardoor het vermogen om situaties te overzien bemoeilijkt wordt en het bijna onmogelijk is om afspraken na te komen of te plannen. Dat de enige juiste weg is om eerst naast de mensen te gaan staan, ze gerust te stellen en langzaam te begeleiden naar een betere situatie. Zonder de stress.
  • Vervoer. Er zijn verschillende (vrijwilligers)organisaties bezig met doelgroepenvervoer. Om ervoor te zorgen dat een vraag bij de best passende organisatie terecht komt is het belangrijk dat daar een coördinatiepunt voor komt. Voor de gebruikers ook makkelijk omdat er dan één centraal telefoonnummer is voor alle aanvragen.
  • Wijkrestaurants. In iedere wijk zou een wijkrestaurant moeten zijn. Dit is goed voor de sociale contacten, de onderlinge verbondenheid en biedt een gezonde maaltijd voor een betaalbare prijs. Niet alleen voor ouderen maar voor iedereen in de wijk.
  • Gratis OV. Mensen met een Zoetermeerpas en 65+ers zouden, buiten de spits, gratis met het openbaar vervoer moeten kunnen reizen.
  • Gratis dagtocht. Gezinnen met een Zoetermeerpas zouden met z’n allen een gratis dagtochtje moeten krijgen.
  • Meer huishoudelijke hulp. De huishoudelijke hulp is qua uren inzet naar beneden teruggeschroefd. Dit betekent voor veel mensen een onnodige belasting voor de mantelzorgers maar heeft ook vervuiling en lichamelijke klachten tot gevolg. Hier moet opnieuw naar gekeken worden. Ook voor mantelzorgers zou huishoudelijke ondersteuning beschikbaar moeten zijn; voorheen was dat wel zo.
  • Mantelzorgers hebben recht op onze waardering; we moeten ze koesteren en ondersteunen. We kunnen mantelzorgers zelf de keuze laten wat voor soort waardering. Te denken valt aan: een vast geldbedrag, een verwendagje, een ander soort dagje uit, huishoudelijke hulp of bijvoorbeeld maandelijks een bloemetje.
  • Huiskamer. In iedere wijk zou een huiskamer beschikbaar moeten zijn voor sociale contacten door een gezellig kletspraatje maar ook voor vragen en hulp.
  • Zorg moet bereikbaar en betaalbaar zijn. Ook moet duidelijk zijn waar je voor welke zorg terecht kan.