• Bedrijvigheid. Voor de werkgelegenheid is het belangrijk om bedrijven te verleiden zich in onze stad te vestigen. Belangrijk is wel ervoor te zorgen dat er allerlei personeel benodigd is en niet alleen hoger of juist lager opgeleiden.
  • Wijkwinkelcentra. Goede, aantrekkelijke wijkwinkelcentra zijn belangrijk voor de stad. Zowel voor het plezierig wonen als voor de werkgelegenheid.
  • De Dorpsstraat. Maak van de Dorpsstraat een gezellig straatje waar je een hapje kunt eten, iets kunt drinken en waar vooral ambachten worden uitgeoefend en waar je boetiekjes vindt. Het Stadshart is het centrum voor grote winkelketens, veel restaurants en vertier.
  • SEBO-keurmerk. Ondernemers kunnen het keurmerk Sociaal-Economisch Betrokken Onderneming (SEBO) aanvragen bij de gemeente. Dit zou onder andere betekenen dat de onderneming meegenomen wordt in offertetrajecten. Dit gebeurt nu nog te weinig. Het is belangrijk om ondernemers bewust te maken van dit keurmerk want sociaal-economisch betrokken ondernemingen zijn goed voor de stad.
  • Zoetermeerse ondernemers met Zoetermeers personeel of stage-/werkervaringsplaatsen zouden voorrang moeten krijgen bij opdrachten van de gemeente.
  • Dutch Innovation Park. Richt het Dutch Innovation Park in als studentencampus van ICT waar jongeren kunnen studeren, wonen en werken. Dat maakt het ook voor ICT-bedrijven interessant om zich hier te vestigen.
  • Zoetermeerse ambtenaren. Het blijkt dat er veel ambtenaren werken van buiten de stad. Wij vinden het belangrijk dat er meer ambtenaren uit Zoetermeer zelf op het gemeentehuis werken en dan vooral op de beleidsafdelingen. De betrokkenheid is groter als je beslissingen voorlegt waar je zelf de gevolgen van ondervindt.