• ZoRo. Al sinds 1992 wordt gesproken over de Zoetermeer-Rotterdam lijn. Nog steeds is die verbinding er niet. Als stad hebben we er wel belang bij dat deze verbinding er snel komt. Niet alleen om naar Rotterdam te gaan maar ook om de Rotterdamse inwoners naar Zoetermeer te brengen. Dit scheelt ook weer verkeer op de toch al drukke weg.
  • Fietsen in de Dorpsstraat. Sta fietsen in de Dorpsstraat toe op dezelfde tijden als in het Stadshart is toegestaan. Nu is het te vaak onduidelijk en verwarrend omdat de regels verschillen.
  • Elektrisch rijden. Er komen steeds meer elektrische auto’s. Daardoor neemt de vraag naar laadpalen ook toe. Om de stad niet te ontsieren met al die extra palen kan gezocht worden naar alternatieven als oplaadpunten in lantarenpalen.
  • Vervoer. Er wordt veel gebruik gemaakt van doelgroepenvervoer. Hier wordt door verschillende organisaties invulling aan gegeven. Een coördinatiepunt zou dit beter kunnen stroomlijnen en doeltreffender in kunnen zetten.
  • Gratis OV voor kinderen en 65+. Gratis vervoer voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zo wordt het openbaar vervoer voor gezinnen een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Ouders met kind(eren) krijgen de mogelijkheid om op een veilige, comfortabele en schone manier te reizen, zonder een parkeerplaats te hoeven zoeken. Ook voor 65+ers zou openbaar vervoer, buiten de spits, gratis moeten zijn.