• Zoetermeer Vooruit is niet links, niet rechts. Zoetermeer Vooruit staat voor rechtvaardig en met gezond verstand, met de kennis van nu, de juiste beslissingen nemen.
  • Met begrip voor de jeugd, respect voor de ouderen en aandacht voor de natuur komen wij op voor gelijke kansen voor iedereen. Voor onderwijs, voor zorg en in armoedebestrijding.
  • Ga uit van de mens en niet van de regeltjes.
  • Gelijke behandeling van alle inwoners van Zoetermeer.
  • Het gaat om je toekomst, niet om je afkomst.
  • We willen met gezond verstand en creativiteit oplossingen zoeken voor de uitdagingen waar we in een grote stad als Zoetermeer tegenaan lopen. Daarbij de mening en belangen van de inwoners vooropstellend.