Opvang in de voormalige gevangenis

Opvang in de voormalige gevangenis

In een memo van maart gaf het college de stand van zaken door over de opvang- en huisvestingsopgaven van Zoetermeer. Daaruit bleek dat we nog 59 mensen uit Oekraïne moeten plaatsen. Om de regie te houden en aan de verwachtte opgave te voldoen wil het college van...