Huidige toestroom statushouders kan niet meer

Huidige toestroom statushouders kan niet meer

De huisvestingsverordening bevat regels over de toewijzing van woningen en het beheer van de bestaande woningvoorraad. Het doel van een huisvestingsverordening is om de onevenredige en onrechtvaardige effecten van schaarste te bestrijden. Lokaal maatwerk behelst...