Flexwoningen Ruimtebaan voor Zoetermeerders

Flexwoningen Ruimtebaan voor Zoetermeerders

Gisteravond heeft de gemeenteraad gesproken over de mogelijkheid van flexwoningen aan de Ruimtebaan. Het college had een (raads)voorstel geschreven waar de raad uiteindelijk een beslissing over moest nemen. De strekking van het voorstel is om in te stemmen met een...