1 april – kikker in je bil….

1 april – kikker in je bil….

1 april noemden de mensen vroeger verzenderkensdag. Deze dag vol grappen is waarschijnlijk ontstaan omdat mensen die hard op het land moesten werken behoefte hadden aan plagen en lachen. De oudst bekende 1 april grap is gemaakt in 1508 en komt uit Frankrijk.  ...