Onderwijs en geloof

Onderwijs en geloof

Onderwijs zou niet gebaseerd moeten zijn op een bepaalde geloofsovertuiging. Het is wel heel belangrijk om binnen het onderwijs voldoende aandacht te besteden aan alle bestaande levensbeschouwingen; dit zorgt voor begrip en wederzijds respect.