Geen uitbreiding opvang

Geen uitbreiding opvang

Al in oktober 2021 is de opvang van asielzoekers besproken en besloten in de gemeenteraad. Zoetermeer Vooruit heeft toen duidelijk te kennen gegeven er geen voorstander van te zijn om alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de voormalige Penitentiaire Inrichting...
Tegen verlenging en uitbreiding opvang

Tegen verlenging en uitbreiding opvang

Zoetermeer Vooruit heeft gister tegen het raadsvoorstel van het college gestemd waarin wordt aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben tegen verlenging van de noodopvang van vluchtelingen en statushouders in de voormalige Penitentiaire Inrichting (PI) in...