Sonja Bleumer

Sonja Bleumer


Kandidaat-raadslid

Sonja Bleumer, 70 jaar en getrouwd met Hans.
Ik heb mij als fractie-ondersteuner/denktanker aangesloten bij Zoetermeer Vooruit, waarom…… Omdat het anders kan, en dat sprak en spreekt mij aan.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heeft Zoetermeer Vooruit 2 zetels verworven wat betekent dat wij met twee zetels, twee raadsleden en drie commissieleden de belangen van onze kiezers behartigen. Een partij die er echt is voor de bewoners met al hun vragen en onzekerheden, een partij die doet wat het zegt, en zegt wat het doet.