Kostenoverschrijding zwembad 2 miljoen euro.

In een memo van het college van 28 december staat samengevat het volgende te lezen.
De realisatie van het nieuwe zwembad is eind 2021 aangekomen in de laatste fase van ontwerpuitwerking van de afbouw. Tegelijkertijd is begin december 2021 de ruwbouw gestart. De prijzen van bouwmaterialen in de bouwsector laten sinds het eerste kwartaal van 2021 een zeer exceptionele ontwikkeling zien. Uit onderzoek van de huidige marktsituatie voor wat betreft prijzen van bouwmaterialen, is er op het moment van schrijven van dit memo een verwacht tekort van € 2 miljoen. Dit is gebaseerd op een gemiddelde prijsstijging van materialen van 27,5%. Deze situatie is ontstaan na het afsluiten van de aanneemovereenkomst en kon door partijen niet in deze mate worden voorzien.

Zoetermeer Vooruit waarschuwt al geruime tijd voor het risico van overschrijding van het budget, nog afgezien van het feit dat we 25 miljoen euro een veel te hoog bedrag vinden voor een nieuw zwembad in deze tijd.