Kleed de Zoetermeerpas niet nog verder uit. Handhaaf in ieder geval ook de Kindpas, schoolspullenpas, Stichting Leergeld en Ecoware.
#Omdathetanderskan