Op 6 september jl. heeft de raad een memo ontvangen waarin gemeld wordt dat de aanvraag evenementenvergunning BKJN voor het evenement BKJN 15 Years op 22 september aanstaande, is afgewezen.

Op 18 juli jl. heeft het college antwoord gegeven op de schriftelijke vragen met betrekking tot het evenement BKJN Partyraiser, gesteld door de PVV, naar aanleiding van een bericht op social media cq een digitale krant. Daarin wordt onder andere aangegeven dat “in het veiligheidsplan adequate maatregelen zijn opgenomen om drugsgebruik tegen te gaan” en dat “de extra maatregelen die de organisator heeft genomen om drugsgebruik tegen te gaan hun vruchten lijken te hebben afgeworpen”.

Zoetermeer Vooruit heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen gesteld aan het college.

 1. Kan het college aangeven waarom de aanvraag zo kort voor het evenement is afgewezen. Had dit niet eerder aangegeven kunnen worden aan de organisatie? Is de aanvraag zo laat of misschien zelfs te laat ingediend? Graag een toelichting.

 2. Kan het college, met redenen omkleed, nader toelichten waarom de vergunning voor het feest op 22 september is afgewezen?

 3. Is het college het met Zoetermeer Vooruit eens dat in het volgende een vreemde discrepantie zit?
  De antwoorden op de schriftelijke vragen van de PVV geven aan dat “De extra maatregelen die de organisator heeft genomen om drugsgebruik tegen te gaan lijken hun vruchten te hebben afgeworpen.” (antwoord op vraag 5 met betrekking tot het evenement op 30 juni) tegenover het afwijzen van een vergunning voor een volgend feest in september 2018 “waarbij de ervaringen met de twee eerdere edities zijn betrokken” (januari en juni 2018).
  Kan het college dit nader toelichten c.q. uitleggen?

 4. Kan het college aangeven welke (extra) maatregelen de BKJN-organisatie heeft nagelaten waardoor de vergunning is afgewezen c.q. kan het college aangeven welke (extra) maatregelen de BKJN-organisatie moet treffen om voor een eventueel volgend feest wel een vergunning te krijgen?
  Er vanuit gaande dat zij nog in Zoetermeer terug zouden willen komen.

 5. Is het college van mening dat de locatie Silverdome überhaupt geschikt is voor (grootschalige) feesten en evenementen anders dan ijs-gerelateerde evenementen? Graag een gemotiveerd antwoord.

We zijn erg benieuwd naar de reactie van het college.