Zoetermeer Vooruit zou graag buurtvaders in willen zetten in de wijken. Buurtvaders zijn vaders die toezicht uitoefenen op de jongeren uit hun wijk. Doelgroep zijn met name jongeren die in de buurt rondhangen en incidenten, overlast of kleine criminaliteit veroorzaken.

Sepehr Mohammadian pleit namens Zoetermeer Vooruit voor de inzet van Buurtvaders. Buurtvaders zijn een vorm van sociale controle in de wijk. Zij houden elke dag tot enkele dagen per week toezicht in hun wijk, om zo een lastige doelgroep te bereiken. Veel van de jongeren uit de buurt kennen een buurtvader als buurman of familielid. Ze kijken tegen ze op én weten dat zij weten wie hun ouders zijn.

“De achterliggende gedachte is het verminderen van overlast en verbeteren van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijk. De opzet is om contact te leggen met de jongeren en hen waar nodig aan te spreken op hun gedrag. Daarnaast zouden activiteiten kunnen worden georganiseerd om het contact met de jongeren te versterken en hen alternatieven te bieden. Al met al een laagdrempelige aanpak die in verschillende steden al effectief is gebleken.” aldus het 21-jarige commissielid.

In 2017 heeft Zoetermeer Vooruit al in haar Inspiratiedocument het volgende opgenomen: “Buurtvaders. De inzet van allochtone buurtvaders in de wijken schijnt succesvol te zijn. Voeg hier ook autochtone buurtvaders aan toe om het bereik te vergroten en discriminatie een halt toe te roepen.” De tijd lijkt rijp om dit nogmaals in te brengen in de gemeenteraad.