Wij pleiten voor een raadsbreed gedragen akkoord in plaats van een (dichtgetimmerd) coalitieakkoord. Nu de coalitie uit tweederde van de raadszetels gaat bestaan lijkt een raadsbreed gedragen akkoord naar onze mening nog meer gerechtvaardigd dan wij in eerste instantie al van mening waren. We zijn geschokt over het feit dat er nu in Zoetermeer gesproken wordt over de uitbreiding van het aantal wethouders van vijf naar zes.

Tijdens de duiding van de verkiezingen in de gemeenteraadsvergadering van 29 maart Jl. pleitte fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch ook voor een raadsbreed gedragen akkoord. “…Een raadsbreed gedragen akkoord is een akkoord, waaraan alle fracties hebben meegewerkt en dat door alle fracties is opgesteld én vastgesteld…. Traditiegetrouw mogen de grootste partijen de wethouders leveren maar laten we als Zoetermeer ook de uitdaging aan durven gaan om het eens anders te doen en te gaan voor een raadsbreed gedragen akkoord, zonder te spreken, denken en handelen in coalitie en oppositie, opdat ieder goed voorstel van welke fractie dan ook, eerlijk op zijn waarde, wenselijkheid en haalbaarheid beoordeeld en afgewogen wordt, zonder gebonden te zijn aan eerder gemaakte afspraken. Dat is naar onze mening het meest democratische proces dat we onze inwoners en elkaar kunnen bieden.” zo stelde zij. “In de media staat echter te lezen: ‘De partijen zetten dus hun tanden in kleine en grote kwesties om afspraken te maken voor de komende vier jaar’ en dat is nou net waar wij geen voorstander van zijn en hoe het dualisme niet is bedoeld. Wij gaan liever in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, verenigingen en andere groepen in de samenleving.”

Nu lijkt de formatie van het college inmiddels rond en is er sprake van een zestal wethouders in plaats van vijf omdat de VVD met twee wethouders in het college wil. Wij vragen ons af wat de toegevoegde waarde voor de stad is en vooral ook hoeveel extra beslag dit op de begroting gaat leggen. Als het college bestaat uit bekwame wethouders zouden er geen coalitieafspraken nodig zijn en ook geen uitbreiding van het aantal wethouders. Tijdens de formatiegesprekken hebben we al aangegeven van mening te zijn dat de grootste partijen die gezamenlijk een meerderheid vormen er met elkaar uit zouden moeten komen. In dit geval zouden dat er vier zijn en geen vijf.