Zoetermeer Vooruit is van mening dat de inwoners recht hebben op een referendum over het afvalbeleidsplan. Het verzoek is tijdig ingediend en aan de vereiste drempel van tenminste 4.876 rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen is voldaan. Maandag 29 maart vergadert de commissie over het verzoek tot een referendum. Zoetermeer Vooruit zal het verzoek tot referendum steunen. Niet alleen omdat ruim 5.000 inwoners hebben aangegeven hun bedenkingen te hebben bij het aangenomen afvalbeleidsplan maar ook omdat een referendum de mogelijkheid biedt aan ALLE inwoners om hun mening te uiten.

Zoetermeer Vooruit is vanaf het begin geen voorstander geweest van het nieuwe afvalbeleidsplan. Het plan dat eerder door de gemeenteraad is aangenomen is onvolledig en er zitten te veel onduidelijkheden in. Om er één te noemen: niet duidelijk is wat de inwoners straks in 2023 moeten gaan betalen als diftar daadwerkelijk ingevoerd gaat worden.

Gemeenteraadslid Yvonne Bink geeft aan dat het college met het nieuwe afvalbeleid de inwoners gaat overvragen. Heel veel inwoners van Zoetermeer doen al heel erg hun best om plastic afval op de juiste manier te scheiden. Maar het is vrijwel onmogelijk om het helemaal goed te doen; je moet er bijna een studie voor hebben gevolgd. Het is geen onwil, het is te ingewikkeld geworden voor de inwoners. Nascheiding door machines gaat steeds beter en wordt steeds goedkoper en om ons heen komen steeds meer gemeenten terug op hun beslissing om plastic afval gescheiden op te halen.
Daarnaast is het betalen voor grofvuil voor heel veel mensen niet op te brengen en niet alle inwoners beschikken over eigen vervoer om een bankstel weg te brengen. Het legen van de grijze bak eens in de 4 weken is ook vragen om moeilijkheden: overvolle bakken, stankoverlast en het aantrekken van ongedierte.

Zoetermeer Vooruit wil recht doen aan de mensen die de moeite hebben genomen om het referendum van de grond te krijgen en hebben gesteund en wil tegelijkertijd ook graag weten wat de rest van de inwoners van het afvalbeleid vindt. Zoetermeer Vooruit is dan ook voor het referendum.