Zoetermeer Vooruit gunt de inwoners een nieuw zwembad maar heeft het nieuwe zwembad altijd al te duur gevonden. Nu vraagt het college nog eens 2,5 miljoen euro extra. Zoetermeer Vooruit vraagt zich af wanneer het stopt.

Ook wordt de aanleg van 129 extra parkeerplekken geschrapt. En dat voor wat in de media is gekomen als “het mooiste zwembad van Nederland”. Zoetermeer Vooruit verwacht dat er dan nog meer mensen van buiten de stad gaan komen terwijl de sportverenigingen in het Van Tuyllpark al jaren roepen dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Het schrappen zorgt voor een kostenreductie van € 250.000. Fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch vraagt zich af of dat de reden misschien is van het schrappen van deze parkeerplekken.

Wat ons als lokale partij ook verbaasd is dat er in eerste instantie werd gezegd dat met het beschikbaar komen van het nieuwe zwembad de zwemcapaciteit voor de langere termijn is geborgd terwijl dat nu in het raadsvoorstel is verwijderd en dat er nu staat dat binnenkort onderzocht gaat worden of verdere uitbreiding van het zwemwater nodig is. Zoetermeer Vooruit vraagt zich daarom af of we in de toekomst misschien alsnog zwembad Het Keerpunt gaan kopen?
Al met al genoeg redenen voor Zoetermeer Vooruit om als enige partij in de raad tegen het raadsvoorstel te stemmen.