Juliette Meurs-Troch staat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart bovenaan de kieslijst van Zoetermeer Vooruit. In 2016 startte zij deze lokale politieke partij.

“Ik ben zeer vereerd om wederom als lijsttrekker onze prachtige partij aan te mogen voeren en samen met de andere raads-, commissie- en denktankleden onze idealen na te streven. Met begrip voor de jeugd, respect voor de ouderen en aandacht voor de natuur komen wij op voor gelijke kansen voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur, afkomst, geaardheid, opleiding of leeftijd. Voor onderwijs, voor zorg en in armoedebestrijding. #Omdathetanderskan!”

Binnenkort zal de complete kandidatenlijst bekend worden gemaakt.