Zoetermeer Vooruit komt op voor de lokale belangen, niet alleen de grote zaken, maar juist ook de vele kleine, waarbij we mensen niet beoordelen op hun afkomst, maar op hun toekomst. Wij zijn volksvertegenwoordigers: alle Zoetermeerders mogen ervan uitgaan dat we voor hun belangen op zullen komen. En nee, ook wij kunnen niet ieders wensen vervullen maar we zetten ons met hart en ziel in tegen onrecht en vóór gezond verstand. Samen staan wij voor Betrokken (meer buiten op straat dan in de raadzaal), Betrouwbaar (we doen wat we zeggen en uw mening telt) en Benaderbaar (spreek ons gerust aan, bel of mail ons). We zijn er voor u!
#Omdathetanderskan