In de krant lazen we van de week dat “Gemeenten snakken naar hulp van rijke rijksoverheid”. Het gaat om de G40 gemeenten die door de decentralisaties minder geld van het rijk hebben gekregen dan ze nodig hebben om die taken goed uit te voeren. Daardoor moeten zwembaden, sportvoorzieningen en bibliotheken sluiten, dreigt minder onderhoud voor de openbare ruimte en krijgen minima minder steun.

Zoetermeer is echter in staat om een nieuw zwembad voor € 25 miljoen te bouwen en onlangs is de eerste paal geslagen voor een gym/sportcomplex onder de naam Gymworld (kosten beraamd op € 15 miljoen).

Zoetermeer Vooruit gelooft echter niet dat Zoetermeer financieel een zeer gunstige uitzondering is ten opzichte van de andere G40-gemeenten. Fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch: “Ook in Zoetermeer zullen we te maken krijgen met bezuinigingen in de stad. In het meest ongunstige geval leidt dat tot bezuinigingen in de veiligheidsregio terwijl we juist nu steeds meer te maken hebben met criminaliteit. Een lastenverhoging voor de inwoners is ook niet uitgesloten. En de wijkbibliotheken staan op de tocht. Over al die bezuinigingsplannen zullen we in het begrotingsdebat in november meer te horen krijgen van de coalitie en het college. Door de enorme financiële problemen in onder andere de jeugdzorg lopen we het risico op meer werkloosheid, armoede en ongelijkheid. Maar Zoetermeer gaat rustig door met het bedenken van vooral iconische voorzieningen. Wij vragen ons oprecht af hoe we dit nog tegenover onze inwoners kunnen verantwoorden.”

Gemeenten namen de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden over van het rijk maar krijgen minder geld van de rijksoverheid dan ze hadden verwacht en dan ze nodig hebben voor die taken. Gemeenten dienen ieder jaar een sluitende begroting af te geven terwijl het rijk wel een begrotingstekort mag hebben.

Lees het artikel dat het AD hierover publiceerde via deze link: AD Zoetermeer of bekijk de reacties op hun AD Zoetermeer facebook