Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie.

De Zoetermeer Vooruit-fractie is dementievriendelijk; alle leden van de fractie hebben de training met succes doorlopen. Het behoeft dan ook geen nadere uitleg dat we ons inzetten voor mensen met dementie. Niet alleen voor de mensen zelf maar ook voor hun mantelzorgers en de medewerkers van de eventuele verpleeghuizen waar zij in komen te wonen.

In deelgebied Zenobia wil de gemeente een gebouw met zorgeenheden realiseren waar dementerende mensen verpleegd kunnen worden. Dura Vermeer en zorgaanbieder Cardia maken hiervoor een plan. Dat steunen wij uiteraard van harte.

We hebben het college gevraagd om, samen met architect, zorgaanbieder en specialisten op het gebied van de behoeften van mensen met dementie om tafel te gaan om nog eens goed te kijken naar de best mogelijke bouwkundige invulling van het gebouw. Niet exclusief maar zeker ook kijkend naar de ligging en de grootte van de kamers als ook naar de inrichting van het gebouw als geheel met als doel een huis te creëren waar het goed toeven is voor mensen met dementie (en eventueel hun partner) en waar medewerkers goed, veilig en verantwoord hun werk kunnen doen.