Het is niet ideaal maar beter dan buiten slapen. We zagen in de krant dit bericht over daklozenopvang. Fijn dat er extra opvang open gaat. De gemeente Den Haag gaat actief op zoek naar mensen die dakloos zijn om ze op de mogelijkheden te wijzen. We gaan er vanuit dat de Gemeente Zoetermeer dit ook doet en indien nodig meteen een kaartje voor de Randstadrail geeft. #Omdathetanderkan