Goede, aantrekkelijke wijkwinkelcentra zijn belangrijk voor de stad. Zowel voor het plezierig wonen als voor de werkgelegenheid. Maak daarom voort met het opknappen van bestaande winkelcentra.