Tijdens het eerste gedeelte van het begrotingsdebat heeft Zoetermeer Vooruit moties ingediend. Eén motie gaat over “Wijkpost Wijkgericht”. Er zijn wijken in Zoetermeer waar geen fysieke wijkpost is. Wij willen dat in die wijken waar geen wijkpost is een “pilot spreekuur” wordt gehouden. Dit kan gewoon in bestaande locaties, zoals in ‘t Span in Noordhove, Gondelkade De Leyens e.d. Zoetermeer Vooruit vindt dat inwoners met vragen, ideeën, op- en aanmerkingen gewoon in hun eigen wijk terecht zouden moeten kunnen.