Op dinsdag 3 oktober heeft (een deel van) de fractie van Zoetermeer Vooruit een bezoek gebracht aan Zoebas, de Zoetermeerse basketbalvereniging. In een geanimeerd gesprek met het bestuur (voorzitter Arthur van Hek, secretaris Ruben de Vries en penningmeester Dennis Dongelmans) is zowel de sportieve als maatschappelijke rol van Zoebas toegelicht.
Daarnaast is de onlangs gerenoveerde accommodatie aan de Lijnbaan bekeken. Het wachten is nog op een structurele oplossing voor de terugkerende lekkages die bij hevige regenbuien voor de nodige ongemakken zorgen. Er is ook gesproken over de zoektocht van Zoebas naar een nieuwe passende locatie om de jeugd van Zoetermeer en de eigen leden optimaal te kunnen laten genieten van deze sport. Zoebas is samen met onder andere het Oranje Nassau College (ONC) en het ministerie van Justitie actief om de Zoetermeerse jeugd een veilige omgeving te bieden om te sporten onder leiding van gedreven coaches (rolmodellen).
Kortom een nuttig en aangenaam bezoek om de uitdagingen waar Zoetermeerse (sport-)verenigingen mee te maken hebben, weer eens over het voetlicht te krijgen.
V.l.n.r. op de foto: Ruben de Vries (secretaris), Jan Van der Starre, Sepehr Mohammadian, Jolanda van Ballegooij, Arthur van Hek (voorzitter) en Dennis Dongelmans (penningmeester).