Han Eygenraam (waarnemend directeur CKC & partners) heeft Zoetermeer Vooruit uitgenodigd om van gedachte te wisselen over zijn ambitie om cultuur- en techniekeducatie, cultuurparticipatie en amateurkunst voor de héle stad, voor elke wijk en voor iedere Zoetermeerder toegankelijk te maken. Uiteraard hebben we gebruik gemaakt van deze uitnodiging.

Met wederom een klein gezelschap (Yvonne Bink-Winterkamp, Larissa Nivillac en Juliette Meurs-Troch) hebben we een goed, plezierig en open gesprek gehad met de waarnemend directeur Han Eygenraam. Hij gaf aan dat CKC & partners klaar is voor de volgende fase. Kijkend naar wat de inwoners van de stad nodig hebben; waar is behoefte aan, waar staan ze voor open. Han wil met het CKC een meer faciliterende rol vervullen richting andere kunst- en cultuurinstellingen in de stad. Nog meer samenwerken maar ook met raad en daad bijstaan. Wij hebben het ervaren als een waardevol gesprek richting een positieve toekomst. Ook  hebben we een aantal suggesties aangedragen, mogelijkheden voor de (nabije) toekomst. Afgesproken is dat we elkaar op de hoogte houden. Zoetermeer Vooruit wenst Han veel succes en vooral plezier met het uitvoeren van de stappen die hij met CKC & partners wil gaan zetten.