Formeel heet het: Beroepskazerne Zoetermeer Stadshart. Op deze kazerne maken brandweermannen en vrouwen zich hard voor de (brand)veiligheid in hun verzorgingsgebied. Naast de reguliere brandweerwerkzaamheden, beschikt deze kazerne ook over een hoogwerker. Met de hoogwerker kun je, zoals de naam doet vermoeden, werkzaamheden op hoogte uitvoeren. Denk aan incidenten waar brand is op het dak of als er een kat uit de boom gehaald moet worden. Maar denk ook aan het assisteren van een ambulance, als een patiënt vanaf een bepaalde hoogte niet zelfstandig naar beneden kan komen.

We mochten (uiteraard weer in klein gezelschap) op bezoek bij de brandweerkazerne in het Stadshart. We (Hans van Rhijn, Jolanda van Ballegooij, Larissa Nivillac, Yvonne Bink-Winterkamp en Juliette Meurs-Troch) werden uiterst hartelijk ontvangen door Lucien en een collega brandweerman. Behalve dat we het indrukwekkende gebouw hebben bekeken kregen we een inkijkje in het werk van de brandweer en de specifieke taken van deze kazerne. Uiteraard mochten we ook bij de brandweerwagens een kijkje nemen. Erg indrukwekkend als je naast zo’n auto staat; ze zijn best groot. Leuk ook dat er achterin de garage nog wat oude modellen stonden.

De brandweerkazernes in de regio Haaglanden (dus ook het Stadshart en Oosterheem) vallen onder het korps Brandweer Haaglanden. Brandweer Haaglanden is onderdeel van Veiligheidsregio Haaglanden. Veiligheidsregio Haaglanden is er om de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt en/of bezoekt te vergroten. Ze doen dat uiteraard tijdens een ramp of crisis, maar ook op een gewone dag. Zij regelen voor negen gemeenten de dagelijkse brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de 112-meldkamer van de brandweer en ambulance. Bij grote calamiteiten werken ze nauw samen en helpen zij elkaar.

De brandweer werkt aan een veilige werk- en leefomgeving voor de inwoners van de regio. Dit doen ze door bescherming te bieden tegen brand en ongevallen. Dat kan op verschillende manieren. Zo geven ze bijvoorbeeld voorlichting over gevaarlijke situaties en over hoe je de eigen omgeving veiliger kunt maken. Niet alleen thuis, maar juist ook bij bedrijven en scholen.

We leerden dat er van de ongeveer 500 brandweerlieden in regio Haaglanden er ongeveer 10 vrouw zijn. Uiteraard zijn er wel meer vrouwen werkzaam maar dan meer in reguliere, administratieve en ondersteunende banen. Een dienst van een brandweerman/vrouw duurt 24 uur. Dat is best lang. Per dag komen er gemiddeld 3 meldingen binnen waar de brandweer van deze kazerne voor moet uitrukken. Dat brandweerman zijn fysiek en mentaal zwaar is verbaasd ons niet. De brandweerlieden moeten dan ook ieder kwartaal een fitheids- en behendigheidstest afleggen en jaarlijks een medische keuring. Bijzonder aan de kazerne in het Stadshart is dat ze testcentrum zijn voor de hele regio. Brandweerlieden van heel Haaglanden komen daarvoor hier naartoe. We hebben de stormbaan gezien die afgelegd moet worden. Dit is geen makkelijk iets om met volle bepakking, en soms met nog 20 kilo extra bagage, af te moeten leggen.

Omdat er momenteel plannen zijn om deze brandweerkazerne te verplaatsen naar het Abdissenbos, waren wij wel benieuwd hoe de brandweer daar zelf tegenover staat. Het verbaasde ons dat de brandweer zelf niet zozeer weg wil van de plek waar ze nu zitten. Ze geven aan prima en ruim te zitten in het Stadshart. Het is de gemeente die de brandweer weg wil hebben van deze plek om de grond anders te kunnen gebruiken. De oplevering van de nieuwbouw kazerne op het Abdissenbos staat gepland voor eind 2023. Gezien de huidige problemen met personeel en bouwmaterialen zal dit, naar onze inschatting, eerder eind 2024 worden. In de tussentijd wordt er geen onderhoud meer gepleegd op de huidige locatie. Dat verontrust ons wel. Zo blijkt bijvoorbeeld de verwarming niet meer te werken. Daarom zijn er nu heaters/elektrische kachels geplaatst om het nog enigszins behaaglijk te houden. Zoetermeer Vooruit is echter wel van mening dat we goed voor ons personeel moeten blijven zorgen en dus ook voor de brandweerlieden.

We vernamen dat renovatie van de huidige kazerne voor de gemeente geen optie is op dit moment. Maar renovatie van de huidige kazerne is wel goedkoper dan nieuw bouwen. Daar komt bij dat we pas geleden tijdens ons werkbezoek aan Poppodium De Boerderij te horen kregen dat zij helemaal niet zo nodig naar de kazerne in het Stadshart wil verhuizen. De kazerne zou voor miljoenen verbouwd moeten worden om geschikt te kunnen zijn als popodium en dan hebben we het nog niet over de mogelijke geluids- en parkeeroverlast die dat kan veroorzaken in de binnenstad. De Boerderij zou liever nieuwbouw aan de Amerikaweg zien, wat naar alle waarschijnlijkheid nog goedkoper zou zijn dan de brandweerkazerne geschikt maken voor hun concerten.

Zoetermeer Vooruit vraagt zich dan ook af of het geld voor de verbouwing van de kazerne gebruikt kan worden voor nieuwbouw voor De Boerderij. Geld dat voor de nieuwbouw van de kazerne bestemd is, deels te gebruiken voor de renovatie van de huidige kazerne en op het Abdissenbos nieuwbouw toestaan. Lijkt ons een win-win-win-win situatie want de omwonenden van het Abdissenbos zitten niet te wachten op loeiende uitrukkende brandweerwagens, de brandweer is blij op de huidige locatie, de Boerderij wil ook liever niet verhuizen en we kunnen op het Abdissenbos kijken voor woningbouw. Iets wat we met het volgende college zeker willen bespreken. Wordt vervolgd.