Zoetermeer Vooruit vraagt zich af hoe het staat met het daklozenloket dat in Zoetermeer zou komen. In november 2017 heeft de raad een motie aangenomen (ingediend samen met CDA en PvdA) waarin gevraagd werd onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor dakloze Zoetermeerders om zich in Zoetermeer te melden in plaats van daarvoor naar Den Haag te moeten gaan. In september 2018 kwam het college met de reactie dat het mogelijk is om een dependance van het daklozenloket in onze gemeente te openen en dat daar mogelijk ook een briefadres afgegeven zou kunnen worden. Dit zou, vanwege de kosten die hiermee gemoeid gaan, in het Voorjaarsdebat aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het Voorjaarsdebat is afgelopen juni/juli gevoerd en Zoetermeer Vooruit heeft nu aan het college gevraagd hoe het ervoor staat. “Het zou wel erg prettig zijn als er nu eindelijk ook daadwerkelijk een daklozenloket geopend wordt in onze stad”, aldus fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch. “Het is geen overbodige luxe. Mensen die dakloos zijn moeten nu naar Den Haag om zich te laten registreren. Soms is daar eenvoudigweg het geld niet voor. Ook die mensen moeten geholpen en gehoord worden. Om voor een woning in te schrijven, om een zorgverzekering af te sluiten, om een DigiD aan te vragen of een uitkering aan te vragen, heb je een adres nodig. Daarbij is het fijn als de mensen in hun eigen stad, in hun eigen netwerk kunnen blijven.”

In 2017 waren er circa 205 aanmeldingen van Zoetermeerders bij het Centraal Coördinatie Punt in Den Haag, waar het daklozenloket een onderdeel van is. Daarvan kwamen er 135 in aanmerking voor Maatschappelijke Opvang en zijn er 70 terugverwezen naar Zoetermeer. Vermoedelijk ligt het aantal (dreigende) daklozen uit Zoetermeer iets hoger en gezien het alarmerende bericht in het Algemeen Dagblad van 23 augustus 2019 inmiddels flink hoger.