Voor ons als 100% lokale partij is het belangrijk om met inwoners in gesprek te zijn en te blijven over wat er allemaal wel en niet goed gaat in de stad. Daarom hebben we zaterdag 17 juni weer een Vooruit on Tour georganiseerd. Deze keer zal de On Tour plaatsvinden in onze fractiekamer in het Stadhuis.

Op maandag 26 juni vindt namelijk het voorjaarsdebat plaats in de gemeenteraad. De raad praat dan uitgebreid over de financiën van de gemeente Zoetermeer. De gemeenteraad spreekt zich onder andere uit over de plannen voor komend jaar en de financiële koers van de gemeente Zoetermeer. Dit gebeurt op basis van de perspectiefnota 2024 die het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aan de raad heeft gepresenteerd. Maar Zoetermeer Vooruit is vooral ook benieuwd naar uw mening en ideeën. Vandaar dat we deze speciale Vooruit on Tour in het Stadhuis organiseren.

Fracties geven richting aan begroting
De gemeenteraad vraagt tijdens het Voorjaarsdebat aandacht voor specifieke onderwerpen. Alle 13 raadsfracties zullen aangeven wat zij belangrijk vinden voor Zoetermeer. Het college van B&W zal hier op reageren. De raadsfracties kunnen daarnaast voorstellen doen in de vorm van amendementen en moties om richting te geven aan de begroting. Als er in de raad voldoende draagvlak is voor deze voorstellen, dan worden deze meegenomen bij het opstellen van de begroting die in november wordt besproken en vastgesteld.

Debat volgen
Het Voorjaarsdebat begint om 10.00 uur en duurt tot 23.30 uur. U bent van harte welkom om het debat in de raadzaal te volgen vanaf de publieke tribune. Maar uw mening geven en ideeën delen kunt u dus ook tijdens deze speciale Vooruit on Tour in het Stadhuis.