In het Streekblad van donderdag 31 mei lazen we dat de vleugel in het nieuwe Forum, vleugellam is. Er zit een heus hangslot op de vleugel, en er kan/mag niet meer op de vleugel gespeeld worden. Dit omdat spelende jeugd overlast zou veroorzaken. Dus nu is ook voor mensen die wel kunnen spelen, niet meer mogelijk, om andere mensen van hun muziek te laten genieten. We hebben daarover vragen gesteld aan het college.

Heeft het college al nagedacht over een mogelijke andere oplossing? Waarom wordt er met een vleugel van €10.000, geschonken door het CKC, zo barbaars omgesprongen door een hangslot te bevestigen, omdat van het originele slot het sleuteltje kwijt is? Was er geen andere mogelijkheid te verzinnen?

De eindconclusie was dat het niet aan het college is om te besluiten. Dit is een verantwoordelijkheid van de bibliotheek. Via facebook kunnen suggesties worden gedaan. Uiteraard gaan we met de bibliotheek in overleg en samen op zoek naar een oplossing. Omdat het anders kan!