Op 4 juni 2020 ontving de gemeenteraad een memo naar aanleiding van een onderzoek onder leden van de gemeenteraad en de griffie. Uit dit onderzoek kwamen een aantal verbeterpunten naar voren om de raadzaal te optimaliseren, wat mogelijk meer dan een miljoen euro kan gaan kosten. Zoetermeer Vooruit is verbijsterd!

Tijdens het voorjaarsdebat heeft Juliette Meurs-Troch namens Zoetermeer Vooruit duidelijk gemaakt dat wij ons grote zorgen maken om de hoeveelheid geld die hiermee is gemoeid. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid om de glazen wand één meter op te schuiven, wat meer dan een miljoen euro zal gaan kosten. Het verhogen van het podium van burgemeester en wethouders heeft een prijskaartje van 280.000 euro en zou er ook nog eens voor zorgen dat Zoetermeer het toegankelijkheidscertificaat gaat verliezen. Het is Zoetermeer Vooruit niet duidelijk waarom, aangezien de vorige raadzaal ook een verhoging had met een geleidelijke opgang.

Yvonne Bink-Winterkamp heeft technische vragen gesteld. Zoetermeer Vooruit wil graag van het college weten waar de kosten op zijn gebaseerd, of er een prijsopgave/offerte aan ten grondslag ligt, of het niet Europees aanbesteed moet worden en wie de regie voert tijdens de verbouwingen.