Zoetermeer Vooruit is erg begaan met de jeugd, hun welzijn en hun onderwijs. Mede in het kader van de Internationale dag van de rechten van het kind, vraagt Zoetermeer Vooruit zich af hoe het staat met het Thuiszitterspact en de ambitie van het college, die in november 2016 al door wethouder Vugs werd uitgesproken, om zelfs vóór 2020 ervoor te zorgen dat kinderen niet langer dan 3 maanden thuiszitten zonder passend onderwijs.
We hebben het college gevraagd hoe het er nu voor staat. Hoeveel thuiszitters zijn er momenteel in Zoetermeer? En kinderen die in een vorm van opvang hun tijd doorbrengen, worden die tot de thuiszitters gerekend? En thuis onderwijs, valt dat er onder? En waarom zitten de thuiszitters (kinderen zonder passend onderwijs) eigenlijk thuis? En wat doet de gemeente concreet voor die kinderen en voor hun ouders en wat zijn de ambities van de gemeente? We kijken uit naar de reactie.