In november vorig jaar heeft Zoetermeer Vooruit een voorstel ingediend om in de maanden april en oktober 2018 een pilot te houden om de grofvuilroute te vervangen door een takkenroute en na deze pilot een besluit te nemen of de takkenroute gecontinueerd wordt. Dit voorstel is aangenomen. En omdat het inmiddels al april is, hebben we de wethouder gevraagd wanneer de takkenroute gaat rijden en hoe hij dat aan de inwoners bekend wil gaan maken.

Onze groenbak is namelijk al vol en we zullen vast niet de enige zijn…..