De gemeenteraad heeft besloten dat de proef van afgelopen jaar een vervolg verdient. Vorig jaar werd op initiatief van de fractie van Zoetermeer Vooruit de gratis Takkenroute in april en oktober in het leven geroepen. Zonder dat dit de gemeente extra geld kostte, reed de vuilnisdienst die twee maanden op afspraak door heel de stad om takken en ander groen grofvuil op te halen.