De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

  • de nieuwe stadsbibliotheek geen ruimte heeft waar mensen in alle stilte kunnen werken of studeren;

  • de plaatsen die nu gericht zijn om te werken in de drukke plekken liggen en vaak als hangplek worden gebruikt;

  • de tijdelijke bibliotheek aan de Duitslandlaan wel een stilteruimte had in de vorm van stiltekamer die veelvuldig werd gebruikt;

  • alle bibliotheken in de regio stilteruimtes hebben.

Overwegende dat

  • een stilteruimte het Stadhuis-Forum pas echt af maakt;

  • mensen de gelegenheid moeten hebben om zich terug te kunnen trekken en in stilte hun krant of boek te lezen;

  • een stilteruimte de waardering van studenten in Zoetermeer verhoogt;

  • ook voor mensen met concentratieproblemen, autisme en dergelijke een stilteruimte de mogelijkheid biedt om meer van de bibliotheek te genieten en om meer buiten te komen.

Verzoekt het college

  • een stilteruimte in de stadsbibliotheek ter creĆ«ren (dit kan een gebied of een kamer zijn) en met behulp van borden duidelijk te maken dat de desbetreffende plek een stilteruimte is;

  • de publieksmedewerkers en/of de beveiliging te vragen om indien nodig op te treden om overlast in de stilteruimte tegen te gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.