Zoetermeer Vooruit is een actieve lokale politieke partij. In tegenstelling tot de landelijke partijen ontvangen wij geen subsidie vanuit het Rijk voor bijvoorbeeld flyers, foldermateriaal, bewonersbijeenkomsten en onze bijeenkomsten in de stad met Vooruit on Tour. Daarom zijn wij erg blij met iedere financiële gift, ongeacht het bedrag. Als wij uw adres hebben komen wij bij donaties boven de 10 euro een presentje brengen.
 
Ons rekeningnummer is NL93 ABNA 0471 5270 41 tnv Zoetermeer Vooruit
 
Alvast heel erg bedankt voor uw gift!
#Omdathetanderskan