Er is een onacceptabele situatie ontstaan die zorgt voor scheve verhoudingen.
De gemiddelde ambtenaar is er met een nieuwe cao 9% op vooruit gegaan maar mensen met een arbeidsbeperking, die via sociale werkbedrijven of met een loonkostensubsidie aan het werk zijn, krijgen deze verhoging niet. Je werkt naast elkaar, bijvoorbeeld in de groenvoorziening, waarbij de een wel en de ander geen loonsverhoging heeft gekregen omdat je onder een andere cao valt. Dat is raar. Ook de mensen die via het sociaal werkbedrijf of via een loonkostensubsidie werken hebben moeite de touwtjes aan elkaar te knopen.

Er is dan ook grote ontevredenheid bij medewerkers die onder deze cao’s werken. De arbeidsovereenkomsten voor deze medewerkers zijn afgesloten voorafgaand aan de energiecrisis en de inflatie. De frustratie wordt versterkt doordat er bij de cao voor ambtenaren hier wel rekening mee is gehouden. Gemeentemedewerkers die vallen onder de cao Sociale werkvoorziening en de cao Aan de Slag moeten dan ook net zo goed gecompenseerd worden voor de gestegen kosten voor het levensonderhoud.

Helaas kregen we niet de meerderheid in de gemeenteraad om de wethouder bij het Rijk te laten vragen om ook de cao voor medewerkers met een arbeidsbeperking aan te passen. We steunen de staking die zij gister voerden dan ook van harte.

Zoetermeer Vooruit wil met gezond verstand en creativiteit, met de kennis van nu, oplossingen zoeken voor de uitdagingen waar we in een grote stad als Zoetermeer tegenaan lopen. Daarbij de mening en belangen van de inwoners vooropstellend. Uitgaande van de mens en niet van de regeltjes. Met begrip voor de jeugd, respect voor de ouderen en aandacht voor de natuur komen wij op voor gelijke kansen voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, opleiding of geloof. Voor onderwijs, voor zorg en in armoedebestrijding. Omdat het anders kan!