De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

  • er jaarlijks een sportgala is om de Zoetermeerse sportkampioenen te huldigen

  • dit wordt gedaan om de sport en de kampioenen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen

  • het sportgala jaarlijks gecombineerd wordt met Bodega Culinair Zoetermeer Festival op de Markt.

Overwegende dat

  • het sportgala en de sportkampioenen meer aandacht zouden mogen verdienen

  • de mensen die bij het sportgala aanwezig zijn, vaak bezoekers van het Bodega Culinair Zoetermeer Festival zijn.

Draagt het college op

  • de mogelijkheden te onderzoeken om het sportgala en het huldigen van de Zoetermeerse sportkampioenen los te koppelen van het Bodega Culinair Zoetermeer Festival

  • de raad hierover uiterlijk september 2019 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.