Inwoners rond het Sandrinapad in Zoetermeer (wijk Palenstein) ervaren overlast van ratten in hun tuinen. De overlast is waarschijnlijk ontstaan door de sloop van de flats. De ratten zijn gevlucht en zoeken een nieuw onderkomen in de wijk. Rentokil heeft er al een maand bestrijding opzitten en heeft nog geen rat gevangen. De bestrijding stopt nu en de inwoners zitten opgescheept met de ratten. De ratten verblijven in hun tuin en komen zelfs tot aan de keukendeur. De ratten zijn beslist niet schuw en de omwonenden voelen zich onveilig.

Yvonne Bink, raadslid van Zoetermeer Vooruit, heeft afgelopen maandagavond tijdens de commissievergadering vragen gesteld aan de wethouder. Vanwege het broedseizoen mag er op dit moment niet gesnoeid worden waardoor de ratten voldoende gelegenheid hebben zich te verstoppen en voort te planten. Zoetermeer Vooruit wil van het college weten waarom het groen dat tegen de huizen opgroeit niet gesnoeid is voordat het broedseizoen begon. En waarom de afvalbakken in de openbare ruimte geen klep hebben zodat de ratten daar geen voedsel uit kunnen halen. Ook wil Zoetermeer Vooruit weten of het college de inwoners tegemoet komt in de onkosten. Omwonenden moeten vallen zetten en speciale rattenbestendige horren aanschaffen.

Ook wil Bink weten of het college het eens is met Zoetermeer Vooruit dat de bestrijding van ratten een taak is van de gemeente en of, wanneer en hoe de gemeente deze taak op gaat pakken.