Er vonden twee belangrijke debatten plaats in de gemeenteraad. De ene was de Strategische agenda Zoetermeer 2040 en de andere het Evenementenbeleid 2023. Over de Strategische agenda voerde Yvonne Bink-Winterkamp het woord en over het Evenementenbeleid Sepehr Mohammadian.
Bij de Strategische agenda werd gevraagd: heb je een droom voor Zoetermeer? De droom van Zoetermeer Vooruit is nog steeds actueel. Zoetermeer Vooruit, ziet een stad voor zich waar: jong, oud, arm, rijk, gezond of hulpbehoevend, door elkaar woont en zorgt voor elkaar. Een stad van diversiteit, inclusiviteit en compassie. Een gemeente die bouwt naar behoefte, niet alleen sociaal of voor senioren maar ook voor mensen die er een andere levensstijl op na willen houden. Senioren willen vaak ook best kleiner wonen maar dan niet meer betalen. In Terra Nova aan de Boerhaavelaan zouden 30 levensloopbestendige woningen worden gebouwd maar het geplande zorgprogramma gaat waarschijnlijk niet door. Dat vinden we wel erg jammer. En de daken in bijvoorbeeld het Stadshart Zoetermeer zouden wat ons betreft groen kunnen worden.
Wat het Evenementenbeleid Zoetermeer 2023 betreft hebben we van organisatoren gehoord dat men zich in het nieuwe evenementenbeleid herkend; er is meegenomen wat in verschillende bijeenkomsten is besproken. De beoogde doelstellingen van het evenementenbeleid zijn: levendigheid in de wijken; evenementen in het groen (groenzones, water en parken); behoud van toonaangevende evenementen en vernieuwing in het evenementenaanbod en in het organisatieproces.
Wat Zoetermeer Vooruit echter stoort is dat er een passage is opgenomen waardoor gesubsidieerde evenementen geen roofvogels of andere dieren in mogen zetten terwijl niet-gesubsidieerde evenementen dat wel mogen blijven doen. Dat werkt een ongelijkheid in de hand waar wij niet achter kunnen staan. Daarom hadden we een amendement ingediend om die zin uit het beleid te schrappen. Organisatoren moeten bij het inzetten van dieren bij evenementen de wet Dieren in acht nemen. Hierin staan regels en voorschriften opgenomen die het dierenwelzijn waarborgen. De handhaving op deze regels is een taak van de Rijksoverheid, de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) en geen gemeentelijke taak. Helaas waren er geen medestanders voor ons amendement waardoor de zin in het beleid is blijven staan. Maar omdat meerdere evenementenorganisatoren zich konden vinden in het voorliggende beleid én omdat er zaken in staan die we als Zoetermeer Vooruit al eerder hadden aangegeven, zoals ons verzoek in 2018 tot het aanstellen van een evenementencoördinator, hebben we toch ingestemd met het nieuwe beleid.
Meer weten wat er is gezegd en gestemd? Kijk op https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/archived