De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

  • in de gemeente Zoetermeer nog geen echte Zomerschool is, waar kinderen naast leuke dingen doen ook nog iets kunnen leren;

  • het belangrijk is voor kinderen om zich blijvend te ontwikkelen, ook in de zomervakantie;

  • alle kinderen voor een bescheiden bedrag op een leuke manier iets zouden moeten kunnen leren, zoals programmeren, muziekinstrumenten bespelen, koken etc.;

  • kinderen van ouders in de minima momenteel weinig te doen hebben in de zomervakanties.

Overwegende dat

  • een dergelijke zomerschool voor gelijke kansen zorgt bij alle kinderen, ongeacht het inkomen en de maatschappelijke status van de ouders;

  • een zomerschool goed is voor de ontwikkeling van kinderen en tal van andere positieve maatschappelijke effecten met zich meebrengt;

  • een zomerschool kan voorkomen dat kinderen uit verveling voor overlast gaan zorgen in de wijken.

Verzoekt het college

  • in gesprek te gaan met organisaties zoals bijvoorbeeld basisscholen, het CKC & Partners, de partners uit het Stadhuis-Forum van het Plein Educatie & Ontwikkeling maar ook commerciële organisatie als AyersRock, Silverdome en SnowWorld over de mogelijkheid om een pilot zomerschool te starten, waarbij alle kinderen zich op een leuke, speelse manier kunnen ontwikkelen;

  • de uitkomst van deze besprekingen en de mogelijkheid voor een pilot Zomerschool zo spoedig mogelijk aan de raad mede te delen, doch uiterlijk februari 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.