Verbazingwekkend. Of is het triest? Nu er daadwerkelijk bouwplannen zijn voor in de stad en de inwoners zich gaan roeren, struikelen de politieke partijen, met de 2e kamer verkiezingen voor de deur, over elkaar heen om maar te benadrukken hoe erg ze het vinden dat de gemeente bouwprojecten start, en pas met de omwonenden in gesprek gaat als er een concreet initiatief is. Voor het gemak wordt even vergeten dat ze dat zelf hebben goedgekeurd door in 2018 in te stemmen met de versnellingsagenda met kavelpaspoorten erin. (raadsvergadering 08.10.2018-punt 7b)

Zoetermeer Vooruit heeft destijds niet ingestemd met dat raadsvoorstel omdat we toen al voorzagen dat we ons als raad daarmee al veel te veel vastlegde aan toegestane bouwhoogtes, parkeernormen, doelgroepen en dergelijke. Ons voorstel om die bepalingen uit het raadsvoorstel te halen kreeg toen helaas geen steun. Wij zijn dan ook niet echt verbaasd dat omwonenden van bouwlocaties zich nu vaak niet gehoord voelen en schrikken van de hoge gebouwen die ze op schetsen en tekeningen aantreffen. Het is achteraf een koe in z’n … kijken maar Zoetermeer Vooruit is blij dat wij destijds in ieder geval de juiste beslissing hebben genomen. #Omdathetanderskan