In een memo van maart gaf het college de stand van zaken door over de opvang- en huisvestingsopgaven van Zoetermeer. Daaruit bleek dat we nog 59 mensen uit Oekraïne moeten plaatsen. Om de regie te houden en aan de verwachtte opgave te voldoen wil het college van Zoetermeer zowel voor de reguliere opvang (643 plekken) als voor 60 plekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen alvast kijken naar de mogelijkheden. Als eerste optie ziet het college het voortzetten en zo mogelijk uitbreiden van de huidige opvanglocatie, de voormalige gevangenis (PI).

Als Zoetermeer Vooruit hebben we daar wel een mening over maar we waren vooral benieuwd naar wat de bewoners van het Nieuwe Dorp, de buren van de PI, ervan vinden. Daarom hebben we op 3 april een enquête gehouden in die wijk. Daaruit bleek dat het merendeel van de inwoners geen overlast ervaart van de huidige bewoners van de PI, en dat men er in principe geen probleem mee heeft als de termijn met 5 jaar wordt verlengd én wordt uitgebreid met 60 personen. Waar men wel meer moeite mee heeft is met het idee van 60 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En dat snappen wij als Zoetermeer Vooruit. We hebben er zelf ook altijd voor gepleit om deze groep niet in Zoetermeer op te nemen en zeker niet in de PI.

Op dit moment is er nog niets beslist. De gemeente zal zelf ook een evaluatie houden. De resultaten zullen dan aan de gemeenteraad worden gedeeld zodat wij ook worden meegenomen bij de uitwerking  over het vervolg. Nog voor het zomerreces zullen we worden geïnformeerd over de uitkomsten en de voortgang.