Met het Begrotingsdebat dat volgende maand gevoerd gaat worden in het achterhoofd, is 14 oktober in de Gemeenteraad uitgebreid gedebatteerd over het gevoel van een deel van de raadsfracties die zich, tijdens het Voorjaarsdebat, niet gehoord voelde door de coalitie. Wat Zoetermeer Vooruit vooral steekt is dat wij op het verkeerde been zijn gezet door het college en de coalitie. Er waren bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd (ombuigen en vernieuwen) waarbij het leek alsof er nog keuzes te maken waren. Dit bleek echter niet het geval.

Ondanks dat oppositiepartijen de voorstellen heel serieus hebben gewikt en gewogen, en alternatieve bezuinigingsvoorstellen hebben gedaan, bleek dat verspilde moeite te zijn. Verschillende coalitie-fractievoorzitters gaven aan dat er binnen de coalitie fel was gestreden om hun eigen standpunten overeind te houden en dat er geen ruimte meer was voor voorstellen van de oppositie.

Na de verkiezingen, bij de vorming van het college, heeft Zoetermeer Vooruit al aangegeven de voorkeur te hebben voor een raadsbreed gedragen akkoord in plaats van een coalitie-akkoord dat opgesteld is door een paar partijen. Dat betekent dat met elkaar de hoofdlijnen worden vastgelegd en vervolgens ieder onderwerp of voorstel dat op de agenda komt, eerlijk op zijn waarde, wenselijkheid en haalbaarheid beoordeeld en afgewogen wordt, zonder gebonden te zijn aan eerder gemaakte harde afspraken. Dat is naar onze mening het meest democratische proces dat we onze inwoners en elkaar kunnen bieden. We willen af van de coalitie/oppositie-gedachte.

Een raadsbreed gedragen akkoord is niet nieuw; verschillende gemeenten hebben na de verkiezingen in 2014 al voor deze werkwijze gekozen. De grootste partijen zouden dan alsnog wethouders mogen leveren maar dan zouden we met de gehele raad een visie kunnen opstellen en een richting kunnen bepalen voor de stad. Helaas kregen we daarvoor toendertijd geen gehoor. Wellicht heeft het Voorjaarsdebat de weg geopend. Zoetermeer Vooruit is namelijk van mening dat het beter en eerlijker zou zijn geweest als er tijdens het Voorjaarsdebat open onderhandelingen met de gehele raad zouden zijn gevoerd in plaats van alleen met een deel, de coalitie. Dan hadden open en eerlijk alle alternatieve voorstellen met elkaar beoordeeld en besproken kunnen worden.

#Omdathetanderskan