Onderwijs zou niet gebaseerd moeten zijn op een bepaalde geloofsovertuiging. Het is wel heel belangrijk om binnen het onderwijs voldoende aandacht te besteden aan alle bestaande levensbeschouwingen; dit zorgt voor begrip en wederzijds respect.