Een verontrustend bericht in het Algemeen Dagblad eerder deze week (13 augustus) was voor ons, Zoetermeer Vooruit, aanleiding om op onderzoek uit te gaan. Bewoners hadden blijkbaar de publiciteit gezocht vanwege gezondheidsproblemen die zij ervaren in hun gerenoveerde nul-op-de-meter woningen maar wij vroegen ons af of er iemand navraag had gedaan bij De Goede Woning? Wij dus wel. Dit is (samengevat en zonder te veel in technische gegevens te verzanden) wat wij van hen hebben begrepen.

De Goede Woning erkent dat er al langer problemen bestaan bij woningen in de wijk Palenstein die de Nul-op-de-Meter renovatie hebben ondergaan. De CO2-waarden zijn hoog, echter nooit zo hoog geweest, dat het volgens TNO gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Na het onlangs opnieuw inregelen van de installatie zijn de waarden nog lager en liggen op of onder de 20% van de toegestane (nog gezonde) waarde. Komende 3 weken worden alle woningen opnieuw ingeregeld. De GGD doet de keuringen en die is tevreden. De inwoners mogen gebruik maken van een energiecoach die, op verzoek, meerdere keren per jaar langs wil komen om de bewoners bij te staan en antwoord te geven op hun vragen. Daarnaast wordt er extra voorlichting verstrekt aan de inwoners over het omgaan met en het gebruik van de installatie.

Uiteraard doet dit niets af aan het feit dat bewoners aangeven gezondheidsklachten te ervaren en dat daar serieus mee omgegaan moet worden, maar we zijn wel blij dat er blijkbaar gewerkt wordt aan een oplossing en dat De Goede Woning lering trekt uit de ervaringen van deze eerste pilot om het bij een volgend verduurzamingsproject (voor zover wij weten is dat in Meerzicht) beter te doen, beter te letten op de inregeling van de apparatuur, de mensen beter te informeren en beter uit te leggen hoe de installatie in een nul-op-de-meter woning werkt.