De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 en 28 juni 2018

Constaterende dat

 • er 2 miljoen buikpatiënten zijn in Nederland;

 • er 1,5 miljoen mensen met blaasproblemen zijn;

 • er 1,2 miljoen diabetici zijn die een toilet nodig hebben om even hun bloedsuiker te controleren;

 • er mensen zijn die onverwachts nodig naar het toilet moeten, omdat zij plaspillen slikken;

 • er 2,4 miljoen 65-plussers zijn met vaak een zwakkere blaas;

 • er 1,8 miljoen kinderen zijn onder de 10 jaar die vaak onverwachts naar een toilet moeten;

 • er ook “gewone Nederlanders” zijn die gemiddeld 7 keer per dag naar het toilet moeten.

Overwegende dat

 • in Parijs en Londen 400 gratis, openbare, rolstoeltoegankelijke, toiletunits zijn, in Wenen 300, in Antwerpen 120, in Kopenhagen 100 en in Amsterdam 4 openbare toiletten en 45 urinoirs zijn en in heel Nederland 361 toiletunits en 204 urinoirs;

 • in Zoetermeer het aantal voor iedereen toegankelijke openbare toiletten gering is, waardoor inwoners zelfs niet meer buiten de deur komen, omdat zij geen gebruik kunnen maken van een voor iedereen toegankelijk openbaar toilet en daardoor zelfs vereenzamen.

Draagt het college op

 • bij elke renovatie van een winkelcentrum of bij het creëren van een nieuwe ontmoetingsplek een voor iedereen toegankelijk openbaar toilet op te nemen;

 • uitbreiding van toegankelijke openbare toiletten voor iedereen in het stadscentrum;

 • winkeliers/horecaondernemers in Zoetermeer te motiveren om gratis gebruik te laten maken van hun toiletten;

 • om op wandelroutes in Zoetermeer bijvoorbeeld in het Westerpark en De Balij openbare toegankelijke toiletten voor iedereen te plaatsen.

En gaat over tot de orde van de dag.