Opa en Oma Dag is in het leven geroepen om met elkaar te genieten van de bijzondere band die grootouders met hun kleinkind(eren) hebben en als blijk van waardering. Bovendien is het een goede gelegenheid om even stil te staan bij alle ouderen. Op die manier worden kinderen zich bewuster van de kracht van ouderen.

Grootouders spelen vaak een belangrijke rol bij het opgroeien en opvoeden van kinderen: door samen op stap te gaan, met tijd en aandacht met de kinderen te spelen en door er met een liefdevol luisterend oor te zijn. Vaak spelen opa’s en oma’s ook een belangrijke rol voor de ouders, door met regelmaat op te passen en hen te helpen in het drukke bestaan van de ouders van nu. Het is een mooi gebaar om een keer per jaar stil te staan bij deze rol en alle opa’s en oma’s in het zonnetje te zetten.

Vaak horen we dat het eigenlijk elke dag opa en oma dag is. Als dit voor jou geldt, is dat iets dat je moet koesteren. Dit is namelijk niet voor elke grootouder het geval. Er zijn veel grootouders, die hun kleinkinderen minder vaak zien, of waarbij de band minder sterk is. Ook als de kleinkinderen wat ouder worden, neemt de frequentie van bezoeken af. Juist dan is een Opa en Oma Dag een mooie gelegenheid om grootouders in het zonnetje te zetten.

Het moet geen dag worden waarop het gewoon wordt om opa’s en oma’s te overladen met cadeaus; géén commercieel feest! Het gaat juist om het samenzijn en op deze manier even stil te staan bij de rol die jullie als grootouders vaak spelen bij de opvoeding van een kind.

Voor meer informatie: https://www.opanoma.nl/opa-en-oma-dag/10484/

= = = = =

Oorsprong van de feestdag

Opa en Oma dag komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Vanaf 1978 vieren de Amerikanen elke eerste zondag van september deze dag. Eén vrouw in Amerika had een missie en een doel voor ogen die zij koste wat kost wilde verwezenlijken.

Marian McQuade (1917 – 2008) werkte al jaren bij organisaties die opkomen voor het belang van ouderen in de samenleving. Zij besloot om te gaan lobbyen voor een nationale feestdag voor grootouders. Marian hoopte met zo’n feestdag de jeugd wat respect en waardering voor de ouderen bij te brengen.

Bovendien had Marian bedacht dat het ook een goede gelegenheid was om een grootouder ‘te adopteren’. Ze hoopte dat deze feestdag mensen zou motiveren om ook eenzame ouderen in tehuizen op te zoeken en gezelschap te houden. Op die manier hadden zelfs de ouderen die alleen waren op z’n minst een keer per jaar bezoek. Marian stimuleerde de jeugd om niet eens per jaar langs te gaan, maar het liefst een grootouder voor de rest van hun leven te adopteren.